Raudselt ja teraselt

BLRT Fond toetab kõrghariduse omandamist

Igal aastal eraldab BLRT Fond kolm 2000 euro suurust stipendiumi, mis jagatakse välja Eesti kõrghariduse omandamist toetava stipendiumikonkursi raames, mida veab Rahvuskultuuri Fond. Stipendiumitaotlusi võivad esitada masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse, tootmisjuhtimise ja -korraldamise eriala õppurid. Tänavu on loetletud erialadele lisandunud majandus ja infotehnoloogia. Kokku jagatakse tänavu välja 6000 euro väärtuses stipendiume.

Taotluste esitamise tingimused

Taotluste vastuvõtt algab 1. septembril ning lõppeb 15. oktoobril 2018 kell 16.00.

Elektrooniliselt saab taotlused koos ankeedi ja nõutud lisadega saata elektronposti aadressile . Elektrooniliselt saadetud taotluste puhul digiallkirjastage ankeet. Lisadokumendid saatke PDF või DOC formaadis. Koolitõendid ja akadeemilised õiendid teisendage PDF formaati. 

Posti teel saadetud ja paberkandjal esitatud materjalid peavad olema  A4 formaadis kirjapaberil, ühepoolses trükiformaadis, köitmata ja klammerdamata. Taotlused tuleb edastada aadressile:Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond, Ants Lauteri 7-13, Tallinn.

Kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi taotlemiseks esitatakse järgmised dokumendid:

  • ERKF ankeet;
  • CV;
  • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks;
  • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal (immatrikuleeritud, ei viibi akadeemilisel puhkusel, õpib täiskoormusega, õppevõlgnevused puuduvad, kaalutud keskmine hinne eelneval kahel semestril vähemalt 3,5);
  • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid;
  • Valmisolek läbida praktika BLRT Grupi ettevõtetes. Praktika kestus ja maht olenevad õppeasutuse tingimustest, samuti ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest. Kohustus tühistatakse, kui praktika läbimiseks määratud ajavahemikul ei ole ettevõttel stipendiaadile praktikakohta pakkuda;
  • Soovituskirjad.

Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.

Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse ajakirjanduses, sihtasutuse kodulehel www.erkf.ee  ja taotlejale saadetakse kirjalik teade talle stipendiumi või toetuse eraldamise kohta.

Taotleja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse eraldatud stipendiumi või toetuse sihipärase kasutamise leping. Sihtasutusele jääb õigus toetuse osaliseks või täielikuks tagasinõudmiseks, kui selgub selle mittesihipärane kasutamine.

Stipendiumi taotlemise tingimustega on võimalik üksikasjalikumalt tutvuda Eesti Rahvuskultuuri Fondi koduleheküljel www.erkf.ee/taotlejale/allfondid.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Üksikasjalikumalt Ok