Raudselt ja teraselt

BLRT Fond toetab jätkuvalt inseneriharidust

Igal aastal Eesti Rahvuskultuuri Fondi eestvedamisel korraldatava stipendiumikonkursi raames toetab BLRT Fond ka tänavu inseneriharidust omandavaid noori.

Sel aastal oodatakse taotlusi nii kõrg- kui keskeriharidust omandavatelt tudengitelt, kes õpivad masinaehituse, laevaremondi, laevaehituse, valutööstuse, keevituse, avameretööstuse ja tootmise arendamise erialal. Kõrghariduse toetuseks on eraldatud kolm 2000 eurost ja keskerihariduse õpinguteks neli 500 euro suurust stipendiumit. Kokku jagatakse tänavu välja 8000 euro väärtuses toetusraha.

„Loodame, et võrreldes eelmise aastaga laekub konkursikomisjonile kordades rohkem avaldusi,“ räägib BLRT Fondi halduskogu liige ja BLRT Grupi kommunikatsioonidirektor Karina Kond.

BLRT Fond asutati aastal 2012, kui tööstuskontsernis BLRT Grupp otsustati, et andekaid noori tuleb kõrgharidusteel abistada. Fond on SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi (ERKF) osa ning selle halduskogusse kuuluvad Mark Berman, Raivo Vare, Indrek Neivelt, Anvar Samost ja Karina Kond.

Taotluste esitamise tingimused

Taotlusi hakatakse vastu võtma alates 1. septembrist ja nende esitamise lõpptähtaeg on 16.oktoober kell 16.00. Selleks ajaks peavad Eesti Rahvuskultuuri Fondi büroosse jõudma ka tavaposti teel saadetud avaldused. Neid võetakse vastu ainult paberkandjal. Elektrooniliselt saadetud, hilinenud ja ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t neid ei esitata nõukogule.

Taotlused edastada aadressile:

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond

Ants Lauteri 7-13, Tallinn

Vastuvõtt tööpäeviti 10.00-16.00

Kõrghariduse omandamist toetava stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Ankeet;
 • CV;
 • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks;
 • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal (immatrikuleeritud, ei viibi akadeemilisel puhkusel, õpib täiskoormusega, õppevõlgnevused puuduvad, kaalutud keskmine hinne eelneval kahel semestril vähemalt 3,5);
 • Eelneva õppetöö ja muu tegevuse tulemusi kajastavad dokumendid;
 • Valmisolek läbida praktika BLRT Grupi ettevõtetes. Praktika kestus ja maht olenevad õppeasutuse tingimustest, samuti ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest. Kohustus tühistatakse, kui praktika läbimiseks määratud ajavahemikul ei ole ettevõttel stipendiaadile praktikakohta pakkuda;
 • Soovituskirjad.

Keskerihariduse omandamist toetava stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • Ankeet;
 • CV;
 • Motivatsioonikiri, milles taotleja põhjendab oma sobilikkust stipendiumi saamiseks;
 • Koolitõend, mis tõendab taotleja õppimist vastaval õppesuunal (immatrikuleeritud, ei viibi akadeemilisel puhkusel, õppevõlgnevused puuduvad);
 • Vähemalt ühe õppejõu soovituskiri;
 • Valmisolek läbida praktika BLRT Grupi ettevõtetes. Praktika kestus ja maht olenevad õppeasutuse tingimustest, samuti ettevõtte ja stipendiaadi vahelisest kokkuleppest. Kohustus tühistatakse, kui praktika läbimiseks määratud ajavahemikul ei ole ettevõttel stipendiaadile praktikakohta pakkuda.

Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus. Eelmisel aastal stipendiumi saanud üksikisik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.

Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse ajakirjanduses, sihtasutuse kodulehel www.erkf.ee ja taotlejale saadetakse kirjalik teade talle stipendiumi või toetuse eraldamise kohta.

Taotleja ja sihtasutuse vahel sõlmitakse eraldatud stipendiumi või toetuse sihipärase kasutamise leping. Sihtasutusele jääb õigus toetuse osaliseks või täielikuks tagasinõudmiseks, kui selgub selle mittesihipärane kasutamine.

Stipendiumi taotlemise tingimustega on võimalik üksikasjalikumalt tutvuda Eesti Rahvuskultuuri Fondi koduleheküljel www.erkf.ee/taotlejale/allfondid.

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Kasutamist jätkates nõustud küpsiste kasutamisega.
Üksikasjalikumalt Ok